Kategorie-Archiv: Allgemein

Zimmer ohne Rechnung / Zapytania bez faktury / Запросы без счета / Inquiries on without invoice

Anfragen auf ohne Rechnung / Ohne Steuern

ich erhalte immer wieder anfragen, meistens von polnischen, aber auch mal von deutschen Monteuren, ob man das Zimmer auch ohne Rechnung und damit ohne Steuern zu zahlen bekommen könnte.

Ganz klar: NEIN

Wenn ihr euch die Steuern nicht leisten könnt, dann geht ihr entweder dem falschen Beruf nach – oder bei Selbstständigen: dann habt ihr ein zu großes Auto. Sehe ich immer weider, mickriger Betrieb aber den dicksten SUV von Mercedes unterm Arsch

Zapytania bez faktury / bez podatków

Ciągle otrzymuję zapytania, głównie od Polaków, ale czasem też od niemieckich monterów, czy można dostać pokój bez faktury, a tym samym bez płacenia podatków.

Oczywiście: NIE

Jeśli nie stać Cię na podatki, to albo masz złą pracę – albo jesteś samozatrudniony: masz za duży samochód. Ciągle widzę pod tyłkiem słabszego, nędznego, ale najgrubszego SUV-a Mercedesa

Запросы без счета / без налогов

Я продолжаю получать запросы, в основном от польских, но иногда и от немецких установщиков, можно ли получить комнату без счета и, следовательно, без уплаты налогов.

Ясно: НЕТ

Если вы не можете позволить себе уплату налогов, значит, вы либо работаете не на том месте, либо если вы работаете не по найму: значит, у вас слишком большая машина. Я все время вижу вейдера, жалкий бизнес, но самый толстый внедорожник от Мерседеса под моей задницей

Inquiries on without invoice / without taxes

I keep getting inquiries, mostly from Polish, but also sometimes from German fitters, whether you could get the room without an invoice and thus without paying taxes.

Clearly: NO

If you cannot afford the taxes, then you either have the wrong job – or if you are self-employed: then you have a car that is too big. I see more and more weider, measly operation but the thickest SUV from Mercedes under my ass

Putzfrau kommt und die gelben Säcke

Diesen Text gibt es auf Deutsch, Englisch und Polnisch (einfach weiter runterscrollen)
This text is available in German, English and Polish (just scroll down)
Ten tekst jest dostępny w języku niemieckim, angielskim i polskim (wystarczy przewinąć w dół)

Deutsch:

Hallo zusammen, eine gute Nachricht: die gelben Säcke werden genutzt. Das ist klasse und ich danke Euch allen dafür.

Schlechte Nachricht: die meisten von Euch wollten keine Reinigungskraft bezahlen, weil sie selber saubermachen wollten. Dass das aber bedeutet, dass der Müll dann einfach auf den Fluren abgeladen wird, das ist nicht korrekt und hat mit „selber reinigen“ nichts zu tun. Ich weiß, das machen nicht alle, ich will auch nicht wissen wer, und das ist auch alles gar nicht schlimm.

Es gibt Räume (oder meist ein Raum), da wird das Fenster immer wieder den ganzen Tag offen gelassen, aber die Heizlüfter laufen.

Glas und Pappe finden sich schon wieder in den gelben Säcken. Da gehört das aber nicht rein. Das steht auch in dem Heft, das in jedem Zimmer ausgelegt ist und steht auch in den AGB’s. Damit werden die gelben Säcke nicht abgeholt und kommen dann in den Hausmüll, was natürlich extra Kosten verursacht.

Das ist aber alles nicht so schlimm. Wir ändern das einfach so, dass wir alle so weitermachen können und zufrieden sind:

Ich werde eine weitere Mülltonne bestellen, dann bekommen wir das in den Griff. Zusätzlich wird jedes Zimmer einmal im Monat von einer Reinigungskraft gereinigt. Dann wird auch mal durchgelüftet und die Fenster geschlossen oder Heizlüfter abgeschalten – wenigstens einmal im Monat.

Die Unkosten werde ich noch berechnen und entsprechend auf die Zimmer umgelegen. Geht aber mal von einem Preis von ca 30 Euro monatlich pro Zimmer aus. Oder, für die, die wöchentlich zahlen, 7 Euro pro Woche.

Ich halte die Zimmer weiterhin so günstig wie möglich, und ich bin auch weiterhin weit unter Preis von vielen anderen Häusern hier.

Das ist also alles kein Weltuntergang, ich wollte euch nur informieren.

Dann bis zum nächsten Getränk an der Bar 🙂

Und der Staubsauger im 01. OG fehlt. Es fehlt schon ein Putzeimer mit dem Wischer und dem Stiel. Die sind nicht kostenlos im Laden.

Dann wird der Wischlappen immer wieder im alten Putzwasser stehenlassen. Dadurch fängt der Lappen an zu schimmeln und muß ebenfalls neu gekauft werden. Das verursacht natürlich wieder Unkosten, die nicht sein müssen.

was die zweite Mülltonne im Monat kostet und die weiteren Müllgebühren pro Monat weiß ich noch nicht. Aber ich gebe rechtzeitig bescheid.

Grüße Uli

English:

Hello everyone, good news: the yellow bags are being used. This is great and I thank you all for it.

Bad news: most of you didn’t want to pay a cleaner because you wanted to clean yourself. The fact that this means that the garbage is then simply dumped in the corridors is incorrect and has nothing to do with „cleaning yourself“. I know that not everyone does that, I don’t want to know who either, and none of that is bad at all.

There are rooms (or usually a room) where the window is kept open all day, but the fan heaters run.

Glass and cardboard can already be found in the yellow bags. But that doesn’t belong in there. This is also in the booklet that is laid out in every room and is also in the terms and conditions. This means that the yellow bags are not picked up and are then disposed of with household waste, which of course causes extra costs.

But that’s not that bad. We’re just changing that so that we can all go on and be satisfied:

I’ll order another garbage can and we’ll get that under control. In addition, each room is cleaned once a month by a cleaner. Then the room is ventilated and the windows closed or the fan heater switched off – at least once a month.

I will still calculate the expenses and transfer them to the rooms accordingly. But assume a price of around 30 euros per room per month. Or, for those who pay weekly, 7 euros per week.

I’m still keeping the rooms as cheap as possible, and I’m still well below the price of many other properties here.

So this is not the end of the world, I just wanted to inform you.

Then until the next drink at the bar 🙂

And the vacuum cleaner on the 1st floor is missing. A cleaning bucket with the squeegee and handle is missing. They’re not free in the store.

Then the mopping cloth is left in the old cleaning water again and again. As a result, the rag begins to go moldy and must also be bought new. Of course, this causes expenses that don’t have to be.

I don’t yet know what the second garbage can costs per month and the additional garbage fees per month. But I will let you know in good time.

Greetings Uli

 

Polskie:

Witam wszystkich, dobra wiadomość: używane są żółte torby. To wspaniale i dziękuję wszystkim za to.

Zła wiadomość: większość z was nie chciała płacić sprzątaczowi, ponieważ chciała się umyć. To, że oznacza to, że śmieci są potem po prostu wyrzucane na korytarzach, jest błędne i nie ma nic wspólnego z „sprzątaniem siebie”. Wiem, że nie każdy to robi, ja też nie chcę wiedzieć kto i nic z tego nie jest złe.

Są pokoje (lub zwykle pokój), w których okno jest otwarte przez cały dzień, ale nagrzewnice działają.

Szkło i karton można już znaleźć w żółtych torbach. Ale to tam nie pasuje. Jest to również zawarte w broszurze, która jest umieszczona w każdym pokoju, a także w regulaminie. Oznacza to, że żółte torby nie są odbierane i są następnie wyrzucane wraz z odpadami domowymi, co oczywiście powoduje dodatkowe koszty.

Ale to nie jest takie złe. Po prostu zmieniamy to, abyśmy wszyscy mogli iść dalej i być zadowoleni:

Zamówię kolejny kosz na śmieci i będziemy mieć nad tym kontrolę. Dodatkowo, każdy pokój raz w miesiącu sprzątany jest przez sprzątaczkę. Wówczas pomieszczenie jest wentylowane i zamykane okna lub wyłączany termowentylator – przynajmniej raz w miesiącu.

Nadal obliczę wydatki i odpowiednio przeniosę je do pomieszczeń. Ale załóżmy, że cena wynosi około 30 euro miesięcznie za pokój. Lub dla tych, którzy płacą co tydzień, 7 euro tygodniowo.

Nadal utrzymuję pokoje tak tanie, jak to tylko możliwe, i nadal jestem znacznie poniżej ceny wielu innych nieruchomości tutaj.

Więc to nie koniec świata, chciałem tylko poinformować.

Potem do następnego drinka w barze 🙂

Brakuje odkurzacza na pierwszym piętrze. Brakuje wiadra do czyszczenia z wycieraczką i uchwytem. W sklepie nie są darmowe.

Następnie ściereczkę do wycierania pozostawia się raz po raz w starej wodzie do czyszczenia. W rezultacie szmata zaczyna pleśnieć i należy ją również kupić nową. Oczywiście powoduje to wydatki, których nie trzeba.

Nie wiem jeszcze, ile kosztuje drugi kosz na śmieci miesięcznie i jakie są dodatkowe opłaty za śmieci miesięcznie. Ale dam ci znać w odpowiednim czasie.

Pozdrowienia Uli

Spanferkel mit Sauerkraut und Knauzen am 30.10.2020

Juchhuuu, wir machen mal wieder Spanferkel mit Sauerkraut und Knauzen…

wobei „machen“ ist das falsche Wort! Wir kaufen es vom Kreuz für euch und übergeben es dann an euch (natürlich nur an die, die auch Vorkasse geleistet haben).

Preis – Mittwochabend, 28.10.2020, an der Bar zu hinterlegen: 10,50 Euro pro Portion

Für die, die jetzt schon wissen, dass ihnen eine Portion nicht reicht, dann entsprechend mehr Portionen bestellen und Vorkasse. Ich lege nichts mehr zu.

Spanferkel

Alle Mitesser (hahaha, geile Bezeichnung) haben von 18 Uhr Eintritt. Alle Anderen, wie gehabt.

Für die, die das nicht verstehen: wie gehabt heißt 20 Uhr! Und damit das auch so bleibt, wird die Tür immer wieder abgeschlossen.

Und damit alles noch viel geregelter und Dank Corona sauberer abläuft, habe ich das hier bestellt:

https://amzn.to/3mqsj9E

Airbnb hat im Süden nicht so tolle Gäste?

komischerweise sind es immer nur die Gäste von Airbnb, die sich mit ihren Bewertungen leicht aus dem Fenster lehnen.

Der Eine will für 30,– Euro pro Nacht auch noch gern ein Frühstück dabei haben und zieht einen Stern ab, weil es eben kein Frühstück hier gibt (steht aber auch so in der Anzeige drin – nix Essen im Angebot – aber dann bewerten wollen? komische Leute bei Airbnb.)

Dem Nächsten fällt es ein das WLan zu erwähnen, da es bei seinem Aufenthalt mehrfach ausgefallen war. Leute, es ist kostenlos von mir zur Verfügung gestellt. Es ist also geschenkt und dann wird gejammert, wenn es mal ausfällt? Vielleicht sollte ich extra für Airbnb’ler 4,99 Internetgebühr pro Tag einführen. Wenn es dann „mal“ ausfällt, dann bekommt ihr anteilsmäßig etwas von den 4,99 pro Tag wieder zurück und schon seit ihr wieder glücklich.

Ich habe meine Anzeige insoweit geändert, dass ich die Zimmer nur noch Monteure für Monteure freigebe. Die müssen arbeiten für ihr Geld, die sind froh, wenn jemand für sie da ist und die wohnen nicht mehr bei Mama und wollen nicht alles haben für lau.

Komischerweise gibt es solche Gäste bei booking.com nicht. Habe ich jedenfalls in den Jahren noch nicht einmal erlebt.

Bisher war es jedenfalls immer so: Wenn Gast schlecht = Airbnb

Ich habe sogar schon mehrfach die Preise angehoben, in der Hoffnung, dass es besser wird. Ist natürlich schade für die Kollegen, die auch bei 20 Euro pro Nacht und Einzelzimmer zufrieden waren.

Münzwaschautomat

Da es leider vermehrt bei unseren Deutschen (vermehrt mit Migrationshintergrund) vorkommt, dass ein oder mehrere Zimmer zwar für eine Person gebucht, aber dann immer wieder von mindestens zwei Personen genutzt werden, ohne dafür zu zahlen, wird logischerweise auch die Waschmaschine (bisher kostenlos) auch für mehrere Personen genutzt. Und wenn dann noch auf den Nichtraucherzimmer geraucht wird, dann habe ich leider kein Verständnis mehr dafür und werde die entsprechende Firma auch nicht mehr buchen lassen.

Anfragen zu Personen und Firmennamen von anderen Vermietern, Pensionen, Hotels werden gerne beantwortet.

Es ist schade, dass wir Vermieter immer wieder ausgenutzt werden. Aber es gibt ja auch dafür eine Lösung: die Erste ist, Hausverbot. Und zusätzlich kommt dann noch dieser freundliche Münzautomat in den Waschraum an die Waschmaschine, damit der finanzielle Schaden in Zukunft nicht mehr ganz so groß ist 🙂

Ich danke für euer Verständnis.

AGB wird aufgrund Verstöße und Verhalten immer länger

Eigentlich ist es doch schade. Die ersten Gäste sind noch pfleglich mit dem Inventar umgegangen und haben sich an die Hausregeln gehalten.

Mittlerweile sind aber einige Gäste immer mal kurz hier, die es einem nicht mehr möglich machen, eine Reservierung / Buchung per Handschlag anzunehmen. Und dann schimpft man immer (ich auch), das wir so viele Regeln in aller Welt haben.

was ist an Nichtraucherzimmer so schwer zu verstehen?

ich sehe es immer wieder und immer wieder wird dann die Reservierung aufgehoben.

Ein Aschenbecher steht vor der Haustür und an der Bar darf auch geraucht werden.

Warum wird aber dann immer wieder darauf geschissen, was die Hausregeln sagen?

Raucher Toilettendeckl zerbrochen

So wie das hier, Toilettendeckel zerbrochen, weil man sich da draufgestellt hat, um aus dem Dachfenster rauchen zu können. Das geht gar nicht und der Gast wird auch nicht wieder angenommen. Die Kippen dazu und die leere Schachtel dann im Mülleimer entsorgt:

KippenImMüll

Oder hier, ganz dreist, türkische Landsleute haben wenigstens einen Aschenbecher, aber auch hier wird trotzdem auf die Hausordnung und auf mich geschissen:

Aschenbecher in Nichtraucherzimmer

900 Meter Tunnel sollen Biberach entlasten Kreistag gibt grünes Licht für Planung der längsten Tunnelvariante | Friedrichshafen | SWR Aktuell Baden-Württemberg | SWR Aktuell | SWR

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/friedrichshafen/tunnel-biberach-b30-planung-102.html

Und das Schöne ist, unsere Hotelpension ist fast nebenan. Nur 4,5 km entfernt. Oder 6 Minuten mit dem Auto, oder 13 Minuten mit dem Fahrrad.

Welche Kissenfüllung für das Kopfkissen ist die Beste?

Eine Frage die sich viele Kunden immer wieder vor dem Kauf stellen: welche Kissenfüllung ist tatsächlich die beste? Denn lässt man sich in einem Fachgeschäft beraten oder recherchiert selber im Internet bei den Shopping-Seiten, dann stellt man sehr schnell fest, dass man hierzu oft keine fundierten Begründungen findet.

Daunen-Kopfkissen

Standard-Kopfkissen mit Daunenfüllung

Jeder Hersteller lobt die selbst verwendete Kopfkissenfüllung über den Klee und als Verbraucher hat man hier wenig Durchblick. Verschiedene Füllungen mit verschiedenen Mischungen sorgen immer wieder für Verwirrung beim Kopfkissen-Käufer.

Deshalb wollen wir uns in diesem Beitrag einmal mit den Qualitäten, Vorteilen und Nachteilen der verschiedenen Kopfkissenfüllungen beschäftigen. Denn natürlich gibt es wie meistens immer zwei verschiedene Sichtweisen: je nachdem für welchen Anspruch man das Kissen braucht, muss man auch die Kopfkissenfüllung aussuchen.

weiterlesen

Putzfrau gesucht • 5 Dinge, die Du wissen solltest

Faustregel zur Stundenzahl einer Putzfrau

Grob überschlagen kann man davon ausgehen, dass für die Pflege eines durchschnittlich großen Raumes (10 bis 20 Quadratmeter) mit Staubsaugen, Wischen, Staubwischen etc. eine halbe Stunde nötig ist. Hast Du also zwei Zimmer mit Küche und einem Bad, solltest Du von zwei Stunden ausgehen, die Deine Putzfrau für ihre Arbeit braucht.

https://www.payback.de/ratgeber/haushalt-und-garten/putzfrau-gesucht

21.01. bis 25.01.2020 – Heizung ausgefallen

Der Heizungsbrenner von Kostrzewa war schon wieder ausgefallen.

Leider wird der Ofen erst im Frühjahr gegen einen (ich glaube) schweizer Ofen ausgetauscht (Fröling). Kostrzewa hat mir leider von Beginn an nur Probleme gemacht. Immer zum Winter ist was ausgefallen. Liegt evtl daran, dass ich den Brenner nicht habe durch Polen, sondern durch eine ungarische Firma (Ciu Ciu aus Ravensburg / Weingarten) habe einbauen lassen 🙂

Aber das hilft uns jetzt natürlich nicht weiter. Da ich mir nicht sicher war, ob ich den Brenner noch in der Woche zum Laufen bekomme, würde ich euch anbieten bitte ins Sport- und Hallenbad zu fahren und euch dort ein wenig zu erholen und zu duschen, wenn ihr wollt. Denn das Warm-Wasser käme leider auch von der Heizung.

Im Moment denke ich, dass es an dem Keramikzünder liegt. Der ist Gestern (20.01.2020) erst in den Versand gegangen (von Polen) und ich habe keine Ahnung, wie lange der bis zu mir unterwegs ist. Ich hoffe doch noch locker vorm Wochenende.

Zum Heizen im Zimmer nutzt bitte die elektrischen Öfen, danke. Zum Waschen kann ich im Moment nur empfehlen mit dem Wasserkocher Wasser warm zu machen, sorry.

Falls ihr ins Hallen-Bad geht (Link dazu ist unten), bringt mir das Eintrittsticket vom Bad mit zu mir, die Kosten übernehme ich natürlich. Ist doch klar.

Zudem sind in der Zeit, wo die Heizung nicht läuft, alle Getränke an der Bar für euch frei 🙂 

https://www.swbc.de/02_Baeder/Hallensportbad.php

25.01.2020 – Heizung läuft wieder

das haben wir allerdings nicht dem Hersteller / Vertreter zu verdanken, sondern meiner Bastelei. Ein paar Kabel hier, ein paar Wagoklemmen da, und schon läuft der Laden wieder. Zudem ist auch der Anzünder gekommen, allerdings leider der falsche, so dass ich ihn gleich am selben Tag (gestern) wieder zurückschicken konnte.  Kommt mir bekannt vor. Ein Déjà vu – Kostrzewa eben. Ich erinnere mich, das hatte ich schon einmal mit einer Vertretung von denen in Ostdeutschland.

Naja, mit Fröhling wird alles anders 😉